Bezoek tongkwekerij [14-08-2012]

Rotaryleden en partners geboeid door wat zij te zien en te horen krijgen over de gekweekte Zeeuwse tong.

Op 14 augustus j.l. waren leden van de Rotaryclub Schouwen-Duiveland (en enkele leden van de Rotaryclub Zierikzee) met hun partners te gast bij Proefboerderij Rusthoeve op Colijnsplaat. Daar kregen ze een boeiende presentatie over de recente ontwikkelingen in de binnendijkse aquacultuur van tong en schelpdieren. Aansluitend werden de kweekvijvers bezocht.

Omdat tong zich in een vijver gemakkelijk en al op jonge leeftijd voortplant, zo wijst onderzoek van wetenschappers van de Wageningen Universiteit uit, is men nu aan het onderzoeken of het mogelijk is van tongkwekerij een rendabele sector te maken. Dat gebeurt op proefbedrijf Rusthoeve te Colijnsplaat. Tot nu toe wordt tong alleen in het wild gevangen, maar de opbrengst is zeer wisselend. Door een binnendijkse aquacultuur met tong en schelpdieren van de grond te tillen, zou een duurzame visserijsector kunnen ontstaan. Dat biedt bovendien perspectieven voor akkerbouwers in Zeeland, die in toenemende mate te maken krijgen met verzilting van de bodem en die daarom een andere bron van inkomsten moeten vinden. De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend.

Het was een bijzonder interessant bedrijfsbezoek dat werd afgesloten met een heerlijk tongetje (nog geen kweek) bij visrestaurant De Schelde.