Rotary

Rotary is een internationale organisatie. Onze leden zetten zich in om vanuit een gedeelde passie en betrokkenheid het welzijn van mensen overal in de wereld te verbeteren. In bijna alle landen ter wereld vind je Rotaryclubs. Samen met andere clubs realiseren Rotarians internationale projecten om de grootste uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Lid zijn van Rotary verrijkt je leven: je helpt actief mee om het verschil te maken en je sluit vriendschappen voor het leven. 

 

Doel Rotary

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Bij Rotary doen we dat actief en maken we dat samen zichtbaar. Wij zijn People of Action. Iets van jezelf geven, dienstbaar zijn. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis.

 

Rotary in Nederland

Nederland heeft zeven districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ongeveer 16.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.

 

Rotary International

De Rotaryclub is onderdeel van de wereldwijde organisatie Rotary International, die onder leiding staat van de Rotary International-president, bijgestaan door de Board of Directors. Rotary International ondersteunt Rotaryclubs wereldwijd door wereldwijde programma’s en initiatieven te coördineren. Wereldwijd telt Rotary meer dan 1,2 miljoen leden. Rotary stimuleert de samenwerking van Rotarians en clubs. Door bundeling van expertise, vaardigheden en door samenwerking, kan er meer gerealiseerd worden.

 

Onze missie & waarden

Rotary biedt diensten aan anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert goodwill en vrede door de samenwerking van zakelijke, professionele en maatschappelijke leiders. De basis van Rotary is een weerspiegeling van onze kernwaarden; integriteit, diversiteit, service, leiderschap, en ‘fellowship’ vriendschap. Onze kernwaarden zijn de rode draad in onze beginselen.

 

Four-Way test

Een praktische leidraad voor alle menselijke relaties, bestaande uit vier eenvoudige vragen over de dingen die we als Rotarian denken, zeggen of doen:

  • Is het waar?
  • Is het billijk voor alle betrokkenen?
  • Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
  • Komt het alle betrokkenen ten goede?

 

Clubbijeenkomsten

Leden Rotaryclub Schouwen-Duiveland treffen elkaar op wekelijks op dinsdagavond om bij te praten over lopende projecten en andere Rotaryzaken, of om beroepservaringen te delen. Rotary is niet politiek of religieus geëngageerd. We creëren tijdens meetings een open sfeer, waarin alle leden zich thuis voelen. Clubmeetings kunnen formeel of informeel zijn; de invulling ervan kan bestaan uit een hapje en drankje of diner, een lezing of presentatie door een gastspreker, een open discussieforum, een bedrijfsbezoek of andere groepsactiviteiten.

 

Classificatiebeginsel

Het classificatiebeginsel waarborgt dat in iedere Rotaryclub de zakelijke en beroepsmatige samenstelling van de gemeenschap (waarin de club opereert) is vertegenwoordigd. De classificatie van ieder lid is gebaseerd op zijn of haar zaak of beroep. Het aantal leden dat onder die classificatie valt, wordt bepaald door de grootte van de club. Het gevolg is grote verscheidenheid van beroepen, die de sociale sfeer van de club verlevendigt en een rijke bron is van deskundigheid om serviceprojecten uit te voeren.

 

Avenues of service

Het kader voor onze clubactiviteiten wordt gevormd door de pijlers waar onze organisatie op rust: de vijf Avenues of Service

  • Club Service richt zich op het versterken van de club. Een goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, maar ook een aantrekkelijk, actief ontwikkelprogramma voor de leden zijn essentieel voor het goed functioneren van de club.
  • Vocational Service stimuleert Rotarians om integer te handelen en hun expertise in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke problemen en behoeften.
  • Community Service moedigt Rotarians aan om het welzijn van anderen in hun gemeenschap te verbeteren en zich in te zetten voor het algemeen belang.
  • International Service ondersteunt Rotarians om mee te werken aan bevordering van vrede en begrip voor elkaar. De bijdrage aan deze avenue kan bestaan uit het sponsoren van internationale projecten of daarin participeren, het met behulp van leden ter plaatse opzetten van langdurige samen- werkingsverbanden om duurzame projecten te verwezenlijken, en het vinden van servicepartners in het buitenland.  Om dergelijke projecten financieel te ondersteunen is de Rotary Foundation opgericht, Rotary’s eigen goede doelenorganisatie.
  • Youth Service erkent hoe belangrijk het is om jongeren en jonge professionals te ondersteunen in hun ontwikkeling door middel van programma’s zoals Rotaract, Interact, Rotary Youth Leadership Awards (RYLA), en Rotary Youth Exchange.

 

 

Focusgebieden

Om een zo groot mogelijke impact te realiseren ligt de focus op zeven onderwerpen. Bij het realiseren van deze duurzame projecten en activiteiten worden de clubs door de Rotary Foundation ondersteund.

Rotary werkt in deze focusgebieden:

 

The Rotary Foundation

The Rotary Foundation is de wereldwijde goede doelen organisatie alle Rotaryleden. Het is één van de grootste NGO’s ter wereld. De Foundation steunt op wereldschaal projecten van Rotarians en partner-organisaties die een duurzaam effect hebben, zoals de jarenlange actie om polio de wereld uit te krijgen: End Polio Now. De missie van de Rotary Foundation is om Rotarians in staat te stellen begrip, goodwill en vrede in de wereld te bevorderen door de gezondheid te verbeteren, onderwijs te ondersteunen en armoede te verlichten.