Van de Watersnood een deugd maken

Op dinsdagavond 25 oktober nodigden de leden van Rotary Club Schouwen-Duiveland hun netwerken uit voor de exclusieve vertoning van de film Stormvloed in Schelphoek. Exclusief, omdat voorafgaand aan de film de filmmaker Tjeerd Muller en cameraman Maarten Kempen ‘en public’ toelichting gaven over de totstandkoming van hun film.
De letterlijke meerwaarde van het aantrekkelijk programma en de volle zaal van Fizi betekende een mooie financiële aanloop om een Shelterbox te bekostigen. Zo’n noodpakket wordt direct ingezet in gebieden waar zich humanitaire en natuurrampen voltrekken.
De aangrijpende docu, het toegewijde werk, de hoge opkomst, de prettige sfeer en de klinkende cheque maakten de avond in meerdere opzichten geslaagd. En voor herhaling vatbaar…