Onze toekomst boven water!

Aansluitend op het internationale thema, maar vooral op wat de leden en hun directe omgeving bezighoudt koos het bestuur van 2019/2020 voor meerjarige water-gerelateerd thematiek. Door meerdere jaren om het thema Water in te zetten vertrouwt de club erop hiermee kennis en expertise te verzamelen. Water speelt zodoende het gehele jaar een rol, zelfs in de wekelijkse job-talks wordt waar mogelijk de link met water gelegd. Ook in toekomstige projecten vormt water ‘de motor’ of is waterveiligheid of -kwaliteit het thema.