Giften aan Kindertehuis Kebene en Shelterbox

Overhandiging van een deel (RC S-D) van de opbrengst van het Menevenement 2010

Een gedeelte van de opbrengst uit het Menevenement 2010 is overhandigd aan Arianne Dorst van Stichting Kebene Nederland. Arianne heeft een bedrag van EUR 5.000 in ontvangst genomen voor de aankoop van een stuk grond waarop het kindertehuis een geplande uitbreiding kan realiseren.

Een ander deel is geschonken aan het project Shelterbox.nl. Een bedrag van EUR 6.000 uit de opbrengst van het menevenement is aangevuld met EUR 1.500 uit ons communitiefonds, in totaal zijn er 10 Shelterboxen van EUR 750 aangekocht. Deze zullen op korte termijn ingezet worden in een gebied waar noodonderkomens nodig zijn voor mensen die door de ramp hun thuis zijn kwijtgeraakt.

Massive aid effort in Pakistan continues

ShelterBox kamp in Karachi, Pakistan. Foto: Mark Pearson