Bestuur en commissies

Aantal leden per 1 januari 2018 : 29

Mannen : 16 (55 %)
Vrouwen : 13 (45 %)
.
Bestuur Bestuursleden 2017/2018
Voorzitter Ankie Smit
Inkomend voorzitter Martijn Hop
Oud voorzitter Jeroen van ’t Leven
Secretaris Annelies Eefting
Penningmeester Quirijn Bol

thema-1

.
Commissie  Voorzitters
Ledenwerving Tonny den Ouden
Commissaris van orde Margo Lemsom
Public Relations Marianne van den Hoek
Website PR commissie
Bijzondere bijeenkomsten Norbert Clarijs
Community Service Hans Boogert
Vocational Service Marc Groenewegen
Verslaglegging Ria Boot
Jeugdzaken / New generation Marja Krans
Internationaal Jack Asselbergs
Rotary Foundation Tonny den Ouden

.

Algemeen mailadres voor contact

Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 22052223

Rotaryclub Schouwen-Duiveland  (Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid – statuten in notariële akte)